Cabines fenòliques i equipaments per a vestuaris

Cabines fenòliques

Són una bona solució per a realitzar particions d’espais sanitaris. Estan formades per panells fenòlics de 12 mm, un material d’alta densitat i comportament en front de les agressions químiques o mecàniques, també resistent a la humitat, la calor, el vapor i les ratllades. El material fenòlic es caracteritza per ser altament imputrescible, anticorrosiu i anti-parasitable, ideal per a mantenir una bona higiene i seguretat en els banys. Les cabines porten farratges d’acer inoxidable i portes amb tirador i condena de lliure/ocupat.

Bancs

Bancs de fusta

Model fabricat amb estructura tubular d’acer de gruix 1,5 mm, pintat amb pintura epòxid amb un gruix de més de 80 micres. Tractament anticorrosiu. Peus amb anivelladors metàl·lics. Llistons de fusta massissa sota la certificació PEFC, de pi de Flandes, envernissat amb laques nitrocel·lulòsiques. Amb possibilitat d’incorporar diferents complements: estants, penjadors, sabaters, …

Assajos: UNE 16139:2013, UNE 1022:2005 i UNE 1728:2013.

Bancs fenòlics

Mmodel amb carcassa metàl·lica fabricat amb estructura tubular quadrada d’acer de gruix 1.5 mm. Pintat amb pintura epòxid amb un gruix de més de 80 micres. Tractament anticorrosiu. Carcassa inoxidable: estructura tubular quadrada d’inox. Peus amb anivelladors metàl·lics. Llistons de resines fenòliques de 10 mm de gruix. Amb possibilitat d’incorporar diferents complements: estants, penjadors, sabaters, …

Assajos: UNE 16139:2013, UNE 1022:2005 i UNE 1728:2013.

Taquilles

Taquilles metàl·liques

Armari monobloc emmarcat amb estructura de xapa d’acer galvanitzada, polida de gruix de 0,8 mm a 2 mm i laminada en fred de qualitat segons normativa DIN i normes europees EN10130-99. Acabat en pintura epòxid amb un gruix de 80 micres. Tractament anticorrosiu. Totes les portes tenen un tancament independent amb clau. Ventilació en les parts superior i inferior de la taquilla.

Assajos: UNE 16121:2014; UNE 16122:2013

Taquilles fenòliques

Armari monobloc fe fenòlic amb perfils d’alumini anoditzat, fabricat amb material de resines fenòliques resistents a ratllades, esquerdes, impactes, calor, humitat, vapor d’aigua, taques i bacteris. Gruix: 10 mm. La part posterior té un gruix 3 mm perforada per ventilació. Totes les portes tenen un tancament independent amb clau. Peus metàl·lics regulables en alçada, amb possibilitat de sòcol o base de protecció.

Assajos: UNE 16121:2014; UNE 16122:2013