Paviment tècnic i felputs

Felputs

Felputs modulars d’alumini amb sistema “clic” amb acabat tèxtil, raspall o goma/plàstic.

Moqueta autoportant

La moqueta en llosetes o lamel·les destaca pel seu alt rendiment en zones amb un intens tràfic i ofereix una estètica elegant. Combina la calidesa i el confort d’una moqueta amb la resistència i la durabilitat d’un paviment.

Paviment vinílic i parquets

Parquet sintètic laminat, parquet flotant i paviments vinílics.

Paviment sintètic laminat: fabricat amb un laminat de qualitat resistent i una tecnologia antiestàtica. Versàtils per a tot tipus d’espais, tant d’ús residencial, com comercial. Ofereix una resistència a l’abrasió de AC4 o AC5.

Parquet flotant: revestiment de paviment de fusta natural constituït per un sandvitx de tres capes encolades entre sí, amb capa superior de fusta de 3 mm.

Paviment vinílic: llosetes o lamel·les viníliques amb diversos dissenys. Ofereix un alt rendiment i uns baixos costos de manteniment. Entre els seus trets característics, destaquen la calidesa i l’absorció del soroll.

Paviment tècnic sobre-elevat

El terra tècnic és una molt bona opció per a cobrir els paviments de sales polivalents i espais de treball, ja que permet distribuir el cablejat en cada lloc de treball. Acabats: en estratificat, vinil i linòleum, o bé, en lloseta nua per a recobrir amb paviment autoportant.