Guix laminat i sostres registrables

Guix laminat

Som especialistes en la instal·lació de guix laminat: envans, trasdossats, sostres, calaixos, cortiners, franges talla-foc i aïllaments tèrmics i acústics.

Sostre registrable

Bona opció en naus industrials i oficines. Els sostres registrables permeten un ràpid accés a les instal·lacions ocultes.

Tipus de sostres registrables:

  • Vinílics
  • Amb encenalls de fusta
  • De fibres minerals
  • De fibres vegetals
  • Metàl·lics
  • Illes acústiques
  • D’escaiola