Sostres de pladur, envans i trasdosats

Formació d’envans, de revestiments per a sostres i parets.


SOSTRES REGISTRABLES

Els falsos sostres registrables permeten un ràpid accès a les intal·lacions ocultes.

ENVANS, TRASDOSATS I SOSTRES DE PLADUR

Aïllaments amb Pladur®