SOSTRES REGISTRABLES

Els falsos sostres registrables permeten un ràpid accès a les intal·lacions ocultes.

Sostres registrables:

  • Vinílics
  • Amb encenalls de fusta
  • De fibres minerals
  • De fibres vegetals
  • Metàlics
  • Illes acústiques
  • D’escayola