PAVIMENT LAMINAT I TARIMA

Paviment laminat per a usos intensos i parquets flotants.

Category:

Paviment laminat format per lames de dimensió variada, per a usos intensos. Es caracteritza per ser resistent a l’abrasió.

Ideal per a espais concorreguts, ajudant a crear una àrea de treball agradable.

Noms i cognoms (obligatori)

E-mail (obligatori)

Telèfon (obligatori)

Assumpte

Missatge