ENVANS, TRASDOSATS I SOSTRES DE PLADUR

Aïllaments amb Pladur®

Treballs amb plaques de cartró guix laminat: envans, trasdosats i sostres de Pladur®, calaixos, cortiners, aïllaments tècnics i acústics.

Noms i cognoms (obligatori)

E-mail (obligatori)

Telèfon (obligatori)

Assumpte

Missatge